Voor patiënten is de zorg een (belangrijk) middel om beter te worden of een betere kwaliteit van leven te krijgen. Voor zorgaanbieders is de zorg vaak een roeping; zij zijn meestal zeer betrokken en gemotiveerde professionals. Voor zorgverzekeraars is de zorg een markt waar zorg wordt ingekocht voor de verzekerden. De Patiënten Academie is de plaats waar de partijen elkaar ontmoeten en van elkaars kennis en ervaring kunnen leren.

 

Kennis en gedachtevorming

De naam Patiënten Academie is bewust gekozen. We leiden patiënten niet op tot drs. Patiënt, maar willen benadrukken dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders van de patiënt kunnen leren wat goede zorg is, hoe die kan worden aangeboden en hoe die kan worden betaald.
Naast alle mooie namen als zorgvrager, zorggebruiker, chronisch zieke of zorgconsument hebben wij bewust gekozen voor het oude woord patiënt, maar niet in de oud-Hollandse of Engelse betekenis van 'geduld'.De patiënten en de patiëntenorganisaties zijn een belangrijke motor voor verandering in het nieuwe stelsel. Juist door de tucht van de markt moeten zorgverzekeraars en zorgaanbieders betere en goedkopere diensten gaan leveren. In die zin is d epatient eerder een breekijzer voor verandering en verbetering. De Patiënten Academie wil zoals in de Griekse traditie een zekere opleiding geven en een plek zijn van kennisuitwisseling en gedachtenvorming tussen verzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties). In de Patiënten Academie verbeteren de verschillende diciplines samen het uiteindelijke verzekerings- en/of zorgproduct.

 

 

Twee markten

De Patiënten Academie onderscheidt:

  • De zorgverzekeringsmarkt waarin het vooral draait op de premie en polisvoorwaarden,
  • De zorgmarkt waar het vooral draait om de kwaliteit van zorg en de behandelmogelijkheden.

Deze tegengestelde markten sluiten wat betreft kennis en competentie en winst of verlies slecht op elkaar aan. De aanbieder weet vaak veel meer dan de klant en in de zorg is er sprake van de vaak unieke vertrouwensrelatie tussen patiënt en hulpverlener. Uitgaven op de zorgmarkt zijn schadelast op de verzekeringsmarkt en beïnvloeden rechtstreeks de winst en verliescijfers van verzekeraars, maar ook van de zorgaanbieders. Voor de patiëent is het essentieel dat beide markten goed werken en leiden tot een kwalitatief goede, toeogankelijke en betaalbare zorg.

 

 

Doelstelling

De PA wil een brug slaan tussen de verzekeringsmarkt en de zorgmarkt. Het ideaal is dat de klant in de zorg zijn product koopt zoals op andere markten. Wie wel eens een nieuwe mobiele telefoon heeft gekocht weet dat dit geen eenvoudige klus is. , Maar het wordt nog extra gecompliceerd omdat degene die de zorg betaalt (de verzekeraar) niet de gebruiker is en de gebruiker (de patiënt) de zorg niet betaalt, waarbij de zorgaanbieder de keuze bepaalt en de rekening aan de verzekeraar stuurt. Kortom het bekende restaurant, waar de kok de keuze en prijs van het eten bepaalt, de verzekeraar het eten betaalt maar niet eet en de klant maar moet afwachten wat ie te eten krijgt en geen benul heeft van de prijs-kwaliteitverhouding.

 

Chronisch zieken en ouderen bepalen de zorgvraag
Veel mensen nemen een verzekering om bij schade de gevolgen te kunnen betalen. In de zorg is dat nog veel noodzakelijker, je weet immers niet wanneer je ziek wordt; alleen dàt je ziek wordt. Zonder verzekering kunnen de meeste mensen de uiteindelijke zorgkosten niet betalen. Dat is een van de belangrijkste redenen dat men burgers verplicht zich te verzekeren en voor verzekeraars een acceptatieplicht en zorgplicht heeft ingevoerd. Iedereen hoopt op een lang en gezond leven. Twintig procent van de burgers is echter regelmatig ziek, sommigen hebben een chronische ziekte, anderen zijn door ouderdom erg zorgbehoevend. De zorgkosten worden voor tachtig procent bepaald door chronisch zieken en ouderen. Op de zorgmarkt bepaalt deze groep de zorgvraag en daardoor de inkoop van verzekeraars en de verkoop van zorg door de aanbieders.

 

 

 

logo

MedicijnKompassen

De serie MedicijnenKompas biedt onafhankelijke en wetenschappelijk betrouwbare geneesmiddeleninformatie voor patiënten.


Klik hier voor meer informatie.